NIEUWSBRIEF versie 6, jaargang 3 / oktober 2018.

De training voor de najaarsmarathons zit er alweer bijna op. Zondag 14 oktober sluiten we het schema af bij de duivenclub met een laatste rondje van 10 km en de gebruikelijke presentatie over de laatste voorbereidingen voor de grote dag. Getuige de foto’s en verslagen op site hebben we weer genoten van de vele kilometers met dit keer uitzonderlijk veel zon. We zeggen het eigenlijk nooit tegen elkaar; “het smaakt naar meer”. Ook nu niet, maar we gaan natuurlijk gewoon door en lopen binnenkort voor het 21ste jaar richting nieuwe marathondoelen. In aanvulling op de site onderstaand wat informatie en aandachtspunten onze hobby betreffende. Plezier ermee.

Op de foto

Goh, wat zien we er mooi uit in dat nieuwe Van Uffelen loopshirt. Daar moet een groepsfoto van gemaakt worden en dat doen we a.s. zondag 7 oktober om 08u55 bij DU Midi, voorafgaand aan de te lopen 20 km. Dus dress code is zondag “black shirt Van Uffelen mode”, met glimlach en gekamde haren.

Verkeersregels voor hardlopers – hoe zit dat eigenlijk?

Hardlopers zijn voetgangers voor de wet. Als er een stoep of voetpad is, moet je daarop rennen, naar keuze links of rechts van de weg. Anders moet je op het fietspad rennen, ook naar keuze links of rechts van de weg. Als er ook geen fietspad is, mag je op de weg lopen, ook naar keuze links of rechts. De regel dat je buiten de bebouwde kom links moet lopen is al in 1991 afgeschaft.

Als hardloper moet je zelf inschatten aan welke kant je het veiligst loopt. De wet schrijft echter wel voor dat je geen gevaar mag veroorzaken en het verkeer niet mag hinderen. Persoonlijk pleit ik ervoor om rechts te rennen en ook op (vrij liggende) fietspaden de rechterzijde aan te houden, net als de fietsers. Dat is logisch voor ander verkeer en het veiligst.

Dan nog de voorrangsregels. Het is simpel: je hebt als hardloper haast nooit voorrang, zelfs niet als je op een voorrangsweg of een fietspad of een trottoir rent en fietsers of auto’s van links of rechts haaientanden hebben. Er zijn drie uitzonderingen: een zebrapad, rechtdoor op dezelfde weg, en als een voertuig een bijzondere verrichting uitvoert, zoals achteruitrijden of een uitrit uitkomen.

Rotterdam Marathon 2019 steunpunt

Het Rotterdam marathon steunpunt wordt jarenla ng gerund door vrijwilligers van A.V. De Koplopers. Met name Wim van Velzen en Martien Verhagen zijn hierachter de stuwende krachten. Daarnaast zijn er enthousiaste vrijwilligers die elk jaar als een vast team zorgen dat het de marathonlopers aan niets ontbreekt. Of deze activiteiten ook in 2019 plaats gaan vinden is nog niet zeker, overleg met A.V. De Koplopers is gaande. Als er besloten wordt om een steunpunt in te richten zijn helpende handen altijd meer dan welkom. Houd hier alvast rekening mee.

Sssst . . . . privacy policy AVG

Sinds augustus staat er een Privacy Statement in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op de website bij het contact menu.
Hierin staat welke gegevens wij hebben en hoe we daar mee omgaan. In het kort komt het erop neer dat we alleen het email adres gebruiken voor de nieuwsbrief. En dat je op verzoek uit het email bestand verwijderd kunt worden. Dit was voor de AVG eigenlijk ook al maar staat nu duidelijk beschreven. Als je hierover vragen of opmerkingen hebt kun je altijd contact met ons opnemen.

Strandtraining in plaats van duurloop

Elke eerste en derde zondag van de maand is er een strandtraining in Meijendel. Wil je lekker lopen in de Wassenaarse duinen en op het strand, kom dan gezellig meelopen. Na de training natuurlijk een kopje koffie bij de boerderij. De eerste zondag van de maand zijn er twee groepen die een verschillend schema hebben. Een pittige training die 15 km loopt in ongeveer 90 minuten. Wil je niet zo snel of herstellen van een loopje van zaterdag kan dat in de andere groep, 9 – 10 km in 90 minuten. De derde zondag van de maand is er alleen de pittige training. De start van beide groepen is om 9:00 bij de Boerderij in Meijendel, Meijendelseweg 36, Wassenaar. Na de slagbomen helemaal doorrijden tot het einde. Als je vaker mee wilt gaan is er voor beide groepen een Whats App groep gemaakt om geen enkele training te missen. Meer informatie staat op de Lekker gelopen! site bij de loopgroepen – strandtraining.

Marathon voorbereidingpresentatie zondag 14 oktober

Ca. 900 trainingskilometers zijn er zondag 14 oktober afgelegd. Zeven dagen later worden daar op de dag van de marathon de vruchten van geplukt. Nog slechts een paar dagen van voorbereiding te gaan dus. Over hoe je dat zou kunnen aanpakken zal Cees Wijsman ons na afloop van de 10 km training op de 14de presenteren in de duivenclub. Met koffie en toebehoren vanzelfsprekend. Noteer het alvast in je agenda.

Marathon informatieavond maandag 26 november

Raak je ook niet uitgepraat over je marathonbelevenissen ? Noteer dan maandag 26 november ook in je agenda voor de marathon informatieavond. De bijeenkomst vindt plaats bij Van Uffelen Mode in Delft. De zaal gaat om 19.30 uur open en de koffie staat dan zeker vers te dampen. Er zijn weer een aantal zeer interessante onderwerpen die gepresenteerd zullen worden. Rob Smit praat over sportpodologie en Sjoerd Boot komt vertellen over zijn marathonervaring op basis van de sportrusten training. Een separate uitnodiging met volledig programma volgt nog te zijner tijd.

Zelfbediening

Oh wat zouden onze crew dames graag iedereen onafhankelijk van de te lopen afstand willen bedienen. Onmogelijkheden zitten echter niet in hun servicepakket. Zorg daarom voor je eigen drank onderweg als je de loopafstand inkort en/of van de route afwijkt en niet langs de verzorgingspost(en) komt.

De stemperiode is begonnen !

Waarvoor stemmen ? Het is toch geen verkiezingstijd?
Nee maar de Rabobank Zuid-Holland Midden heeft een unieke clubkas campagne ontwikkelt. Lekker gelopen! heeft zich via de penningmeester voor de actie aangemeld en is één van de 130 verenigingen die zich hebben ingeschreven. Leden van de Rabobank ontvangen vijf stemcodes via e-mail. Hiermee kunnen zij op hun favoriete club stemmen. Maximaal twee stemmen per club. De totale pot van € 75.000,- wordt gedeeld door het aantal uitgebrachte stemmen. Reden genoeg dus om twee stemmen uit te brengen op onze club. En wie weet gaat de verzorging straks naar een nog hoger niveau. De stemperiode is gestart op dinsdag 2 oktober. Dus ben je lid van de Rabobank, ga stemmen ! clubkascampagne.nl/zhmidden

PS: Met een Rabobank rekening ben je nog geen lid. Dit dient apart aangevraagd te worden via deze link, kost niets: https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-worden/ Nu doen, dan mag er volgend jaar in ieder geval gestemd worden!

Bestuur Stichting Lekker gelopen!